Facebook Twitter Gplus RSS
magnify
Home Η ιστορία μας

Η ιστορία μας

Την 29η Μαρτίου 1926 ιδρύθηκε στην Πάτρα Σωματείο, με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΩΝ ΠΑΤΡΩΝ και γράφτηκε στο βιβλίο ανεγνωρισμένων Σωματείων με τον αύξ. αριθμό 294 δυνάμει της υπ’ αριθμόν 1213 της 6ης Αυγούστου 1926 απόφασης του Πρωτοδικείου Πατρών.

Την 19η Φεβρουαρίου 1945 μετονομάστηκε σε ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΑ, το δε τροποποιηθέν καταστατικό ενεκρίθη με την υπ’ αριθμόν 417/1945 απόφαση του Πρωτοδικείου Πατρών.

Την 14η Δεκεμβρίου 1971 μετονομάστηκε σε ΣΥΝ­ΔΕΣΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Σ.Α, το δε τροποποιηθέν Καταστατικό ενεκρίθη με την υπ’ αριθμόν 248/1972 απόφαση του Πρωτοδικείου Πατρών.

Την 21η Απριλίου 1985 έγινε νέα τροποποίη­ση του Καταστατικού μας.

Την 3η Αυγούστου 1989 νέα τροποποίηση του Καταστατικού με την επωνυμία “ΣΥΝΔΕ­ΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩ­ΠΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ” και ενεκρίθη με την 528/96 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών την 23η Αυγούστου 1996.

Την 2009 με την τελευταία τροποποίηση μετονομάστηκε σε  «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΔYTIKΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΙΟΝΙΟΥ», όπως υπάρχει μέχρι και σήμερα, σε μία προσπάθεια να συμπεριλάβει και τους διανομείς της περιοχής, αλλά και να επεκταθεί γεωγραφικά στις αναφερόμενες στο τίτλο περιοχές, όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχες οργανώσεις.

Το έτος 1926 οι τότε ιστορικοί συνάδελφοι σκέφτη­καν πως ο οργανωμένος και με αρχές συνδικαλισμός θα μπορούσε να προστατέψει έστω και μερικώς τα συμφέρο­ντά τους και με ανθρώπινες αποδοχές την διαβίωσή τους.

Κατά την περίοδο που επακολούθησε συνέβησαν κοσμοϊστορικά γεγονότα. Είναι νομίζω άκαιρο να ανα­φερθούμε αναλυτικά σε αυτά. Αυτό που πρέπει εμείς τώρα να κάνουμε σαν ελάχιστο φόρο τιμής σε αυτούς τους αν­θρώπους, είναι η συνέχιση του έργου τους, με σκοπό την ολοκλήρωση των στόχων τους.

Το ιδρυτικό πρώτο κείμενο της 1ης Συνέλευσης την 29ην Μαρτίου 1926, το υπογράφουν οι τότε Παραγγελιοδόχοι Πατρών:

Διον. Αρσένης, Νικ. Αναγνωστόπουλος, Γ. Αλάζης, Φώ­της Αναγνωστόπουλος,           Δ. Γεωργιάδης, Μ. Γκιόλντι, Αλ. Δημάδης, Β. Ζησιμόπουλος, Π. Ζησιμάτος,                Α Θεοδοσίου, Κ. Θεοδώρου, Μ. Μεσσινέζης, Κ. Ραυτόπουλος, Η. Χαρα­λάμπους,        Ι. Νίκας, Ν. Παπαναγόπουλος, Ι. Πατσάϊδερ, Π. Παπαγεωργίου, Κ. Παπασχινάς,         Δ. Ραζής, Ι. Σκουρτελής, Χ. Παπαθανασίου και Α. Ψωνόπουλος.

Εκλέγουν ομόφωνα προσωρινό Πρόεδρο τον κ. Κ. Θεοδώρου, Αντιπρόεδρο τον κ. Α Δημάδη, Γραμματέα τον κ. Β. Ζησιμόπουλο και Σύμβουλοι οι κ.κ. Κ. Παπασχι­νάς, Ηλ. Χαραλάμπους, Διον. Ραζής και Χ. Παπαθανασίου.

Την επιτροπή για την συγκρότηση του Πρώτου Κα­ταστατικού του Συλλόγου Παραγγελιοδόχων την πλαισιώ­νουν οι Δ. Αρσένης, Κ. Παπασχινάς, Χ. Παπαθανασίου και Β. Ζησιμόπουλος.

Στην 2η Συνέλευση της 19ης Ιανουαρίου 1927 πα­ρευρίσκονται 38 νέα μέλη του Συλλόγου και εκλέγουν για το αξίωμα του Προέδρου τον Αλ. Δημάδη, Αντιπ. τον Διον. Αρσένη, Γεν. Γραμματέα τον Β. Ζησιμόπουλο και Σύμβου­λοι οι κύριοι Δ. Ραζής, Κ. Γαλατσάτος, Α Κάτρης και Α. Σινιγάλιας.

Με το Νέο προσχέδιο Νόμου τον Φεβρουάριο του 1933 περί Εμπορικών Αντιπροσώπων κατοχυρώνεται η έκδοση αδειών επαγγέλματος. Στην Επιτροπή των Αθηνών για την έκδοση αδειών συμπεριελήφθη και Μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πατρών.

Στο Συνέδριο των Εμπορικών Αντιπροσώπων της 16ης Φεβρουαρίου 1933 προσκλήθηκε από τον Σύνδεσμο Αθηνών να συμμετάσχει και ο Σύνδεσμος μας. Έλαβαν μέρος από το Δ. Σ. ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας. Συζητήθηκαν πολλά και χρήσιμα θέματα που αφορούσαν τότε τον Κλάδο των Εμπορικών Αντιπροσώπων ή και των Παραγγελιοδόχων όπως τους έλεγαν τότε που και σήμερα σε πολλές περιπτώσεις μας αφορούν.

Στην δεκαετία του 1930-1940 υπήρχαν πολλά και άλυτα προβλήματα του Κλάδου μας και οι τότε εκπρόσωποι μας κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες να τα επιλύσουν για την αξιοπρεπή ανταμοιβή της παροχής υπηρεσιών μας.

Μπαίνοντας στην δεκαετία του 1940 έχει προηγηθεί το 1939 ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος και λόγω του τότε καθεστώτος πολλά από τα επαγγελματικά σωματεία έχουν ατονήσει. Η Ελλάδα μπαίνει στην λαίλαπα του πολέμου περνά τα πάνδεινα Ηρωικά και συγχρόνως τραγικά γεγονότα. Ο λαός μπαίνει στην καρδιά του 1941 στην μεγάλη πείνα. ‘Όλα έχουν ατονήσει ούτε μια στιγμή ο Σύνδεσμός μας δεν σταμάτησε να υπάρχει. Αλλά το αίσθημα της ζωής του κάθε μέλους είναι να βγει ζωντανό από το φάσμα του Θανάτου που ήταν ανά πάσα στιγμή υπαρκτός.

Έρχεται η απελευθέρωση και η ανασυγκρότηση της χώρας είναι επιβεβλημένη. Όλα τα επαγγελματικά σωματεία ανασυγκροτούνται. Το Υπ. Εθνικής Οικονομίας με έγγραφό του της 9ης Σεπτεμβρίου 1947 μας γνωρίζει ότι ενεκρίθη η χορήγηση εις τους Εμπορικούς Αντιπροσώπους Αδειών Εισαγωγής – Εξαγωγής. Στο ίδιο έγγραφο ορίζει ως υποχρεωτική την προσαγωγή βεβαίωσης του Συνδέσμου των Εμπορικών Αντιπροσώπων.

Οι σχέσεις με τους άλλους Συνδέσμους γίνονται όλο και πιο θερμές. Αποφασίζεται να γίνει εν καιρώ και Πανελλήνιο Συνέδριο και να συμμετάσχει και ο Σύνδεσμος των Εμπορικών Αντιπροσώπων Πατρών.

         Το Β΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπ. Αντιπροσώπων πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη το 1962. Ο Σύνδεσμος έλαβε μέρος και στα Πανελλήνια Συνέδρια της Καβάλας και των Ιωαννίνων. Με την νέα τροποποίηση του Καταστατικού όπως προαναφέρθηκε, γίνεται πλέον Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων Δυτικής Ελλάδος όπως εξ’ άλλου λειτουργεί μέχρι σήμερα.

Από το 1997 είναι ενεργό μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπορικών Αντιπροσώπων Εισαγωγής και Εξαγωγής και μέσω αυτής συμμετέχει στην Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε). Σήμερα συμμετέχει με τέσσερα μέλη στην Ομοσπονδία και στο Εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, από την θέση του Β΄ Αντιπροέδρου και ενός μέλους Δημοσίων Σχέσεων. Μέσω της Ομοσπονδίας μας επίσης συμμετέχει στην Παγκόσμια Οργάνωση των Εμπορικών Αντιπροσώπων (UCAB), από όπου μπορούν να υπάρξουν σοβαρά οφέλη, πέραν της ενημέρωσης που ήδη υπάρχει για το παγκόσμιο εμπορικό ενδιαφέρον.

Μέσα από αυτόν τον δρόμο κατάφερε να γίνει νόμος του Ελληνικού Κράτους η προβλεπόμενη από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία αποζημίωση των Εμπορικών Αντιπροσώπων.

Το 1996, σε μία εντυπωσιακή τελετή γιορτάστηκαν τα εβδομήντα χρόνια από την ίδρυσή του.

Βλέποντας τις διεθνείς εξελίξεις και με την ανάλογη εθνική ευαισθησία, το 2001 προχώρησε στην Αδελφοποίηση με τους Κυπρίους συναδέλφους, σε μία επίσης εντυπωσιακή και εποικοδομητική συνάντηση.

Ο Σύνδεσμος με την πολύχρονη ακομμάτιστη γραμμή του είναι παράδειγμα προς μίμηση. Στη διαδρομή αυτή έχουν γίνει πολλά και χρήσιμα βήματα προς επίλυση των εκάστοτε προβλημάτων και με αποφασιστικότητα έχουν αντιμετωπισθεί.

Από το αξίωμα του Προέδρου υπηρέτησαν μέχρι σήμερα τον Σύνδεσμό μας οι παρακάτω αξιόλογες προσωπικότητες της πόλης μας:

Κ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1926, ΗΛ. ΔΗΜΑΔΗΣ 1927-1935, ΔΙΟΝ. ΡΑΖΗΣ 1936-1940, ΑΝΔΡΕΑΣ Κ0ΖΑΚΟΣ 1944, ΑΝΤ. ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ 1945-1946, ΕΜ. ΛΟΥΚΑΣ 1947, ΑΝΤ. ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ 1948-1949, ΝΙκ. ΠΑΠΑΧΡΟΝΟ­ΠΟΥΛΟΣ 1949-1964, ΑΝΔ. ΜΕΓΑΡΗΣ 1965-1968, ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΟΥ 1969-1970, ΚΩΝ. ΣΚΛΑΒΟΣ 1971, ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΟΥ 1972-1974, ΑΝΔ. ΜΕΓΑΡΗΣ 1975-­1977, ΓΕΩΡΓ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΣ 1978-1990, ΑΝΑΣ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1990-1996, ΧΡ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 1997-2002, ΝΙΚ. ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ 2002-2011, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 2011-σήμερα.

Ο ρόλος του εμπορικού αντιπροσώπου είναι σπουδαίος στον εμπορικό κόσμο, γιατί αποτελεί τον συνδετικό κρίκο που φέρνει τον έμπορο, με τον βιοτέχνη και τον βιομήχανο σε άμεση επαφή. Έχει συμβάλει από της υπάρξεώς του και όσο θα υπάρχει θα είναι πάντα προς όφελος  αμφοτέρων.

Μέσα στους στόχους και τις προτεραιότητες του Συνδέσμου είναι:

  1. Η άμεση ενημέρωση των συναδέλφων, μέσω της αναβαθμισμένης ιστοσελίδας μας και η αμφίδρομη και διαδραστική σχέση μαζί τους.
  2. Η συμμετοχή μας στην Βάση Δεδομένων, που δημιουργεί η Παγκόσμια οργάνωση μας η IUCAB, στην οποία θα καταγραφούν όλοι οι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι και Διανομείς (εφ’ όσον το επιθυμούν), ώστε να τους ευρίσκουν εύκολα οι συνεργάτες τους παραγωγοί ανά τον κόσμο και αντιστρόφως να ευρίσκουν και αυτοί ευκολότερα τους μελλοντικούς τους συνεργάτες.
  3. Προσπάθεια για την εγγραφή όλων των Εμπορικών Αντιπροσώπων και Διανομέων, που είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο Αχαΐας και τα λοιπά Επιμελητήρια της περιοχής μας στον Σύνδεσμό μας, δεδομένου και του συμφέροντός τους από την συμμετοχή τους στην νέα Βάση Δεδομένων.
  4. Να έλθουμε σε επαφή με αδελφούς συνδέσμους στην Ευρωπαϊκή Ένωση για καλύτερη ενημέρωση και επίλυση διαφόρων προβλημάτων.