Facebook
magnify
Home Memorandum of association

Memorandum of association

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΔYTIKΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΙΟΝΙΟΥ.

ΑΡΘΡΟ 1ο

1. ΙΔΡΥΣΗ – ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ

α)Την 29.3.1926 ιδρύθη στην Πάτρα Σωματείο με την επωνυμία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ,ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΩΝ ΠΑΤΡΩΝ” με την 1213/6-8-26 απόφαση Πρωτοδικείου Πατρών.

β)Την 19.2.1945 μετονομάσθη σε “ΣΥΛΛΟΓΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΑ.” με την  417/1945 απόφαση Πρωτοδικείου Πατρών”,

γ)Την 14.12.1971 μετονομάσθη σε “ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Σ.Α.” με την 248/1972 απόφαση Πρωτοδικείου Πατρών.

δ)Την 19.8.1986 έγινε τροποποίηση με την 161/1986 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών.

ε)Την 3.8.1989 έγινε τροποποίηση με την 270/1989 απόφαση Πρωτοδικείου Πατρών.

στ) Την 1.4.1996 εγένετο προσαρμογή του Καταστατικού βάσει του Νόμου 2081 /92 και τροποποίηση με την επωνυμία “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΥTlΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ” με την Νο 528/1996 απόφαση Πρωτοδικείου Πατρών.

ζ) Την 23.4.1998 έγινε τροποποίηση με την 626/1997 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών.

2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται επαγγελματικός ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ των εις το Νομό Αχαΐας εμπορικών αντιπροσώπων και διανομέων , του οποίου μέλη μπορούν να εγγραφούν Εμπορικοί Αντιπρόσωποι και διανομείς, αποκλειστικά και μόνον φυσικά πρόσωπα που ανήκουν σε μία από τις καθοριζόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 κατηγορίες του Ν. 1712/87 ως τροποποιήθηκε με το Ν. 2081/92, και των γειτονικών νομών στους οποίους δεν υπάρχουν αντίστοιχοι σύνδεσμοι. Έδρα ορίζεται η πόλη των Πατρών και επωνυμία του Συνδέσμου “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΙΟΝΙΟΥ” (ΣΕΑΔΔΕΠΗΝΙ)

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί του Συνδέσμου είναι:

1. Η στήριξη, η μελέτη και προαγωγή των κοινών επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών, είτε σαν σύνολο, είτε σαν άτομα,

2. Η ανάπτυξη όρων και προϋποθέσεων για την επιμόρφωση και ενημέρωση των μελών, στα διάφορα επαγγελματικά θέματα, με την ίδρυση βιβλιοθήκης, έκδοση εντύπων, πληροφοριακών δελτίων, ως και ενημερωτικών συγκεντρώσεων (σεμινάρια) και γενικότερα εκδηλώσεων για την εν γένει δραστηριοποίηση των μελών του Συνδέσμου.

3. Η ανάπτυξη του πνεύματος της συναδελφικής αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συνδέσμου και την κατά το δυνατόν προβολή και εξύψωση του κλάδου των ανεξάρτητων εμπορικών αντιπροσώπων και διανομέων.

4. Η ίδρυση και προώθηση προμηθευτικών, πιστωτικών και λοιπών συνεταιρισμών για την οικονομική ενίσχυση του Συνδέσμου και των μελών του. Καθώς επίσης να συνεργάζεται με άλλα Σωματεία – Συνδέσμους ή φορείς εσωτερικού – εξωτερικού, να οργανώνει γιορτές, σεμινάρια, συνεστιάσεις, εκδρομές και εν γένει εκδηλώσεις που θα συμβάλλουν στην πολιτιστική και εμπορική προβολή και ανάπτυξη του Συνδέσμου.

5. Η μετ’ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως συμμετοχής του Συνδέσμου προκειμένου να επιτύχει καλύτερη λύση ή μεταχείριση, των ανωτέρω. Ο Σύνδεσμος, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, μπορεί να συμμετέχει σε δύο το πολύ ομοσπονδίες μια κλαδικού χαρακτήρα και μία γενικού ή τοπικού.

Για την εκπλήρωση του σκοπού του ο Σύνδεσμος μπορεί ιδίως να απευθυνθεί σε κάθε Δημόσια Διοικητική και Δικαστική Αρχή, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Συνεταιριστικές Οργανώσεις, τους Αγροτικούς Συλλόγους, τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και τους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων, που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών του και

γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΜΕΛΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1.Ο Σύνδεσμος έχει ως μέλη αποκλειστικά και μόνο φυσικά πρόσωπα, που ασκούν το επάγγελμα του ανεξάρτητου εμπορικού αντιπροσώπου, και διανομέα όπως ορίζεται βάσει του Νόμου 2081/92 και της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. Επίσης, μέλη του Συνδέσμου μπορούν να είναι ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων της Σύμβουλος και δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε. καθώς και ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του συνεταιρισμού και μέχρι δύο από τους διαχειριστές εταίρους των Ε.Π.Ε., εφόσον οι ανωτέρω δεν ασχολούνται με άλλο επάγγελμα άσχετο με το επάγγελμα του εμπορικού αντιπροσώπου ή του διανομέα.

Κάθε φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπος νομικού προσώπου έχει το δικαίωμα να είναι μέλος σε δύο το πολύ πρωτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις.

2. Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

3. Τακτικά μέλη μπορούν να εγγραφούν αποκλειστικά και μόνον φυσικά πρόσωπα που ανήκουν σε μια από τις καθοριζόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 κατηγορίες του Ν. 1712/87 ως τροποποιήθηκε με το Ν. 2081/92, όσοι ασκούν το επάγγελμα του ανεξάρτητου αντιπροσώπου ή του διανομέα και να είναι κάτοχοι των υπό του Νόμου προβλεπομένων προϋποθέσεων.

Το Δ.Σ. δύναται οποτεδήποτε να ελέγχει τα μέλη για τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

4. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται κατόπιν ομόφωνης αποφάσεως του Δ.Σ.:

α) Όσοι έχουν προσφέρει αξιόλογες ηθικές, υλικές και θετικές υπηρεσίες προς το Σύνδεσμο και έχουν συμβάλλει ουσιαστικά στην προαγωγή και προώθηση των συμφερόντων του κλάδου, και

β) Οι συνεισφέροντες στον Σύνδεσμο δωρεές ή κληροδοτήματα,

γ) Σε ένδειξη τιμής, μέλη ή πρόσωπα που έχουν προσφέρει αξιόλογες υπηρεσίες στο Σύνδεσμο, στο κράτος ή και στον εμποροβιομηχανικό κόσμο γενικότερα και με την ηθική και υλική προσφορά και συμβολή τους συνέβαλαν στην προαγωγή, εξύψωση και προώθηση των συμφερόντων του Συνδέσμου,

δ) Επίσης, με απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ανακηρύξει επίτιμους προέδρους, αντιπροέδρους, γενικούς γραμματείς και ταμίες, όσους που με τους ανωτέρω τίτλους προσέφεραν στο Σύνδεσμο σημαντικές και αξιόλογες υπηρεσίες και συνέβαλαν κατ’ οιονδήποτε τρόπο στην προαγωγή του κλάδου. Τα επίτιμα μέλη του “Συνδέσμου ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ”, μπορούν να παρευρίσκονται ή και να παρίστανται, σε όλες τις εκδηλώσεις του Συνδέσμου. Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνουν ή να εκφράζουν προσωπικές τους απόψεις άνευ της προς τούτο εγκρίσεως του Προέδρου του Συνδέσμου.

5. Η αίτηση για την εγγραφή μέλους υποβάλλεται στο Δ.Σ. του Συνδέσμου εγγράφως στην οποία και θα αναφέρεται ότι αποδέχεται καταστατικό του Συνδέσμου, και εισάγεται προς συζήτηση στην πρώτη συνεδρίαση αυτού και γίνεται δεκτή αν το υποψήφιο μέλος συγκεντρώνει τους όρους του παρόντος, σε περίπτωση που εντός 30 ημερών από της υποβολής της αιτήσεώς του, το Δ.Σ. δεν αποφασίσει ή λάβει αρνητική απάντηση, το υποψήφιο μέλος έχει δικαίωμα να προσφύγει στο αρμόδιο Πρωτοδικείο, μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης ή από την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας των τριάντα ημερών, ζητώντας την εγγραφή του. Η απόφαση του Δικαστηρίου είναι δεσμευτική για το Σύνδεσμο.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΠΟΡΟΙ- ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Πόροι του Συνδέσμου είναι:

1. Τα δικαιώματα εγγραφής και οι υποχρεωτικές τακτικές και έκτακτες εισφορές των τακτικών μελών καθώς και άλλη επιβάρυνσή τους, ρυθμίζονται από το Δ.Σ.

2. Τα έσοδα του Συνδέσμου από τον οποιονδήποτε τρόπο αξιοποίησης της περιουσίας του.

3. Τα έσοδα από προαιρετικές εισφορές μελών ή φίλων, δωρεές, η αποδοχή των οποίων γίνεται μόνο όταν είναι επώνυμες και σύμφωνα με την πλειοψηφία που απαιτεί ο Νόμος, κληρονομιές, κληροδοσίες και διάφορες εκδηλώσεις.

4. Τα δικαιώματα των εκδιδόμενων από το Σύνδεσμο πιστοποιητικών, το ύφος των οποίων καθορίζεται από το Δ.Σ. ετησίως.

5. Το μέλος του οποίου η εγγραφή γίνεται εντός του α’ εξαμήνου, υποχρεούται στην καταβολή της ετήσιας συνδρομής εντός δε του β’ εξαμήνου, το μισό (1/2) αυτής. Ο επιθυμών να παύσει να είναι μέλος του Συνδέσμου μπορεί να αποσύρεται οποτεδήποτε, με αίτησή του προς το Δ.Σ. του Συνδέσμου, υποχρεούται όμως στην καταβολή της συνδρομής ολόκληρου του τρέχοντος έτους ως και τις άλλες έκτακτες εισφορές που έχουν επιβληθεί νόμιμα μέχρι την ημέρα της διαγραφής του.

6. Μέλος που καθυστερεί τις συνδρομές δύο ετών καλείται εγγράφως, με συστημένη επιστολή από το Δ.Σ. για την καταβολή τους και σε περίπτωση μη εξοφλήσεως εντός μηνός διαγράφεται της δυνάμεως του Συνδέσμου. Τα μέλη που διαγράφονται μπορούν να επαναγραφούν με απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου, εφόσον με την αίτηση επανεγγραφής εξοφλήσουν όλες τις οφειλές τους προς τον Σύνδεσμο. Αυτονόητο είναι, ότι διαγράφεται της δυνάμεως του Συνδέσμου ο αποβιώσας.

7. Από τα έσοδα εκ των δικαιωμάτων εγγραφής και τακτικών συνδρομών των μελών, ποσοστό καθοριζόμενο από το Δ.Σ. αποδίδεται στην Ομοσπονδία στην οποία είναι μέλος ο Σύνδεσμος ως υποχρεωτική συνδρομή, καθώς και ανάλογο ποσοστό για την Ομοσπονδία η οποία είναι μέλος της Συνομοσπονδίας. Σε περίπτωση εγγραφής του Συνδέσμου σε δύο (2) Ομοσπονδίες αποδίδεται ως υποχρεωτική συνδρομή ποσοστό ανάλογο με το τι ο Νόμος και πάλι ορίζει.

8. Η είσπραξη των υποχρεωτικών συνδρομών από τα μέλη και η κατά τα πιο πάνω ποσοστά απόδοση αυτών στις δικαιούχες οργανώσεις γίνεται, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο στις σχέσεις με τις Δικαστικές Διοικητικές, Δημοτικές, Στρατιωτικές Αρχές και γενικά ενώπιον κάθε αρχής και Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Τα όργανα του Συνδέσμου είναι: α) Η Γενική Συνέλευση, β) Το Διοικητικό Συμβούλιο, και γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή.

α) Γενική Συνέλευση: Αυτή αποτελείται από τα μέλη του Συνδέσμου και είναι ανώτερο όργανο αυτού. Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, τους αντιπροσώπους για την Ομοσπονδία του κλάδου ή και σε άλλη τυχόν Ομοσπονδία όπου μετέχει ο Σύνδεσμος, την Ελεγκτική Επιτροπή και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται σύμφωνα με το Νόμο ή το καταστατικό στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Αποφασίζει επίσης για την συμμετοχή του Συνδέσμου σε δευτεροβάθμια οργάνωση (Ομοσπονδία).

β) Σύγκληση: Η Γενική Συνέλευση με απόφαση του Δ.Σ. συγκαλείται τακτικώς μια φορά το α’ τρίμηνο εκάστου έτους και εκτάκτως όταν κριθεί αναγκαίο καθώς και κατόπιν γραπτής αιτήσεως του ενός πέμπτου (1/5) των μελών που είναι τακτοποιημένα ταμειακώς και η οποία πρέπει να περιέχει τα θέματα της συζητήσεως. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί η ετήσια Γενική Συνέλευση να παραταθεί επί ένα εξάμηνο λόγω εκτάκτων συνθηκών.

Η πρόσκληση γίνεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως με δημοσίευση σε μια ημερήσια εφημερίδα των Πατρών και σ’ αυτή αναφέρονται υποχρεωτικώς τα θέματα ημερησίας διατάξεως, καθώς και ο τόπος και ο χρόνος που θα πραγματοποιηθεί.

γ) Απαρτία: Για να υπάρξει απαρτία απαιτείται παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση, δημοσίευση ή ειδοποίηση η Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα της επομένης εβδομάδας στον ίδιο τόπο και τα ίδια θέματα και για ύπαρξη απαρτίας απαιτείται το ένα τέταρτο (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει πάλι απαρτία συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα και βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία οποιουδήποτε αριθμού οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

“Η ψηφοφορία είναι μυστική όταν αναφέρεται:

α) Στην εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής και Εφορευτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων σε υπερκείμενες οργανώσεις, β) Σε επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης, γ) Σε θέματα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, δ) Σε προσωπικά ζητήματα, και ε) Στο διοικητικό και οικονομικό απολογισμό.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται ψηφοφορία δια βοής. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον απολογισμό της παρελθούσης χρήσεως και τον προϋπολογισμό του έτους. Επίσης, εγκρίνει την εγγραφή ή διαγραφή μελών που έχουν γίνει με την ευθύνη του Δ.Σ.

Θέμα που δεν περιέχεται στην ημερήσια διάταξη μπορεί να συζητηθεί μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και με πλειοψηφία των 2/3 των παρευρισκομένων οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και πρώτο θέμα είναι η εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ψηφοσυλλέκτη, που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται ψηφοφορία και συμμετοχή στις εκλογές με εξουσιοδότηση. Η ημερομηνία των εκλογών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με όλα τα άλλα θέματα της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση γίνεται ανάρτηση πίνακα των οικονομικά τακτοποιημένων μελών στα Γραφεία του Συνδέσμου που συντάσσεται από το Δ.Σ.

Ουδεμία μεταβολή επιτρέπεται στον πίνακα αυτό. Ακριβές αντίγραφό του παραδίδεται στην Εφορευτική Επιτροπή για την διεξαγωγή των εκλογών.

Αγωγή για ακύρωση απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως ασκείται από το ένα δέκατο (1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔIΟIΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.Το Δ.Σ. αποτελείται από εννέα μέλη τον Πρόεδρο, τον Α’ και Β’ Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γ. Γραμματέα, τον Ταμία, τον σύμβουλο Δημοσίων σχέσεων,  και από δύο μέλη που εκλέγονται προς τούτο από τη Γενική Συνέλευση για τρία (3) χρόνια.

2. Με πρόσκληση του Συμβουλίου που πλειοψήφησε συνέρχονται σε συνεδρίαση μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από της εκλογής τα μέλη που εκλέχθηκαν προς καταρτισμό του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Με μυστική ψηφοφορία εκλέγονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, ο Πρόεδρος, οι Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας, ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και ο σύμβουλος Δημοσίων σχέσεων. Από τα επτά (7) αυτά αξιώματα δεν μπορεί να συμπέσουν περισσότερα από ένα (1) στο ίδιο πρόσωπο ή σε συγγενείς πρώτου ή δευτέρου βαθμού. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται πέντε (5) εκ των εννέα (9) μελών του και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3. Αν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί, συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους, χωρίς όμως να μπορούν να υπερβούν τον αριθμό των τακτικών μελών. Αν ο κατάλογος εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Δ.Σ. χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών να υπερβεί τον αριθμό των τακτικών, συνέρχεται η Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες με πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που γίνεται πέντε

τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύνοδο, με θέματα την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικώς μία (1) φορά το μήνα και εκτάκτως όταν παραστεί ανάγκη, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

4. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα περί τρεις (3) συνεχείς ή συνολικά οκτώ (8) συνεδριάσεις το χρόνο εκπίπτει του αξιώματός του και αντικαθίσταται από αναπληρωματικό μέλος.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Μεριμνά, διαχειρίζεται και γενικά φροντίζει για τα συμφέροντα του Συνδέσμου και για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου μέσα στα πλαίσια του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Διαχειρίζεται την περιουσία του Συνδέσμου.

3. Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και ορίζει τα προς συζήτηση θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτής.

4. Εξετάζει και αποφασίζει για τις αιτήσεις εγγραφής και διαγραφής μελών.

5. ΟΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΠΟΙΕΙ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.

6. Ενεργεί για κάθε τι που κρίνει απαραίτητο προς εξυπηρέτηση των σκοπών και των συμφερόντων του Συνδέσμου, αλλά και των μελών του, και λογοδοτεί προς τούτο μόνον στη Γενική Συνέλευση.

7. Φροντίζει για την σύνταξη του απολογισμού και προϋπολογισμού κάθε χρόνου και τους υποβάλλει προς έγκριση στην ετήσια Γενική Συνέλευση μέσα στο Α΄ τρίμηνο του χρόνου, μαζί με την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

8. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να επιλαμβάνεται και να εξετάζει όλα τα θέματα που απασχολούν τον Σύνδεσμο ή τα μέλη του, και γενικότερα όλα τα θέματα που αφορούν τον κλάδο των Εμπορικών Αντιπροσώπων και των Διανομέων.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ

1. Ο Πρόεδρος συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη και λήξη τους, εποπτεύει για την κανονική διεξαγωγή της ψηφοφορίας των ζητημάτων που τίθενται υπό την κρίση του Συμβουλίου, υπογράφει τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Συμβουλίου και όλα έγγραφα του Συνδέσμου και τα χρηματικά εντάλματα και εκπροσωπεί το Σύνδεσμο στις Διοικητικές, Δικαστικές Αρχές, Ομοσπονδίες ή Συνομοσπονδίες και πάσης φύσεως αρχές. Όλα τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, γενικά δε φροντίζει για την πιστή εφαρμογή του καταστατικού και των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ.

3. Σε περίπτωση παραιτήσεως του, το Δ.Σ. συνέρχεται, με ευθύνη των Αντιπροέδρων, μέσα σε οκτώ ημέρες και εκλέγει νέο Πρόεδρο. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται σε περίπτωση παραιτήσεως άλλου μέλους του Δ.Σ. οιουδήποτε αξιώματος.

4. Ο Α΄ αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται δικαιολογημένα, στην άσκηση των καθηκόντων του, υπό την προϋπόθεση ότι τα θέματα επί των συγκεκριμένων παραστάσεών του και η θέση που θα πάρει για λογαριασμό του Συνδέσμου θα είναι εκ προοιμίου της εγκρίσεως του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 11

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ- ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ.

1. Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για τα γραφεία του Συνδέσμου, την ορθή και σωστή τακτοποίηση, ενημέρωση και ταξινόμηση της αλληλογραφίας και των βιβλίων του Συνδέσμου, καθώς και της διαφύλαξης αυτών και γενικώς του αρχείου του Συνδέσμου. Φροντίζει για την ορθή εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. Συνυπογράφει όλα τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων. Επίσης, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και εν γένει την αλληλογραφία του Συνδέσμου. Εποπτεύει για τη σωστή και κανονική λειτουργία των υπηρεσιών του Συνδέσμου. Του Γενικού Γραμματέα απουσία ή κωλυόμενου αναπληροί άλλο μέλος του Συμβουλίου που ορίζει ο Πρόεδρος.

2. Ο Γενικός Γραμματέας επιμελείται των πρακτικών του Δ.Σ. και είναι υπεύθυνος για την τήρηση αυτών. Συντάσσει και υπογράφει μετά του Προέδρου την αλληλογραφία του Συνδέσμου. Κρατά τη σφραγίδα, τηρεί το πρωτόκολλο, το μητρώο και όλα τα υπό του παρόντος ή υπό της κειμένης νομοθεσίας προβλεπόμενα βιβλία.

Ο Γενικός Γραμματέας όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται δικαιολογημένα, στην άσκηση των καθηκόντων του, αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα ο οποίος ασκεί χρέη Γενικού Γραμματέα

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΤΑΜΙΑΣ

1. Ο Ταμίας επιμελείται για -κάθε είσπραξη ή πληρωμή, εκδίδοντας, για κάθε περίπτωση διπλότυπο απόδειξη, με Βάση τα εντάλματα που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

2. Δεν χρειάζεται πλέον έγκριση του Δ.Σ. εφόσον έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός τόσον από το Δ.Σ. όσο και από την Γ.Σ. σε περίπτωση υπερβάσεων του προϋπολογισμού τότε το Δ.Σ. εγκρίνει την υπέρβαση η οποία τελικά εγκρίνεται με τον απολογισμό από την Γενική Συνέλευση. Ορισμένο ποσό χρημάτων, που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. κάθε χρόνο, κρατά για την αντιμετώπιση αμέσων αναγκών. Τα υπόλοιπα κατατίθενται σε τράπεζα και ανάληψη γίνεται από κοινού από τον Ταμία και τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

3. Κάθε τρεις μήνες ή κάθε εξάμηνο (ανάλογα, με την απόφαση του Δ.Σ.) συντάσσει έκθεση της οικονομικής καταστάσεως προς το Δ.Σ.

4. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε διαχειριστική ανωμαλία. Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. τόσο τον απολογισμό όσο και τον προϋπολογισμό κάθε χρήσεως, που εγκρίνεται από το Δ.Σ.

5. Ο Ταμίας μπορεί μετά από έγκριση του Δ.Σ. να αναθέτει την ευθύνη της εισπράξεως των συνδρομών των μελών σε άλλο πρόσωπο-μέλος του Συνδέσμου ή υπάλληλο παραμένων όμως ο ίδιος υπεύθυνος σε κάθε περίπτωση.

6. Του Ταμία κωλυομένου ο Πρόεδρος με ειδική απόφασή του ή ο ίδιος ο Ταμίας με έγγραφη εξουσιοδότηση δύναται να ορίσει αναπληρωτή του, για διενέργεια επειγούσης πράξεως.

ΑΡΘΡΟ 13Ο

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

Ο σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων είναι υπέυθυνος για την οργάνωση των εκδηλώσεων του συνδέσμου, για τις επαφές με τον τύπο και για όλες τις διαδικασίες γενικότερης δημοσιοποίησης του ονόματος του συνδέσμου και του κλάδου, ώστε να καταστούν οι δράσεις του ευρύτερα γνώστες. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, είναι υπεύθυνος για τη τυχών τήρηση αρχείων όπου καταχωρούνται οι επαφές, οι πολιτιστικές συμμετοχές και οι σχετικές εκδηλώσεις του συνδέσμου.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, χρέη συμβούλου δημοσίων σχέσεων, ασκεί ο Β΄ Αντιπρόεδρος.

 

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση ταυτόχρονα με το Δ.Σ. και η θητεία της συμπίπτει με αυτή το Δ.Σ.

2. Η Ε.Ε. ελέγχει το Δ.Σ. ως προς την οικονομική διαχείριση αυτού.

3. Η Ε.Ε. ελέγχει κάθε χρόνο την οικονομική διαχείριση, έχοντας στη διάθεσή της όλα τα σχετικά στοιχεία, ή βιβλία και υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση σχετική έκθεση.

4. Ελέγχει τον ετήσιο απολογισμό βάσει του εγκριθέντος προϋπολογισμού κάθε έτους και συντάσσει το σχετικό προς τούτο πρακτικό ελέγχου, υπογράφοντας δεόντως τούτο.

5. Η Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία με δύο (2) μέλη της.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ

1. Η πειθαρχική εξουσία ασκείται από το Δ.Σ. το οποίο μπορεί να αναθέτει την άσκησή της σε τριμελή επιτροπή που εκλέγεται εκ των μελών του.

2. Η απόφαση της Επιτροπής τελεί υπό την τελική έγκριση του Δ.Σ. ή και της Γ.Σ. εάν τούτο κριθεί απαραίτητο.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο Σύνδεσμος για την ομαλή και σωστή λειτουργία του υποχρεούται στην τήρηση των κατωτέρω βιβλίων ή στοιχείων.

1. Βιβλίο Μητρώου των μελών, όπου αναγράφεται με αύξοντα αριθμό:

α) το ονοματεπώνυμο,

β) τα ονόματα των γονέων του,

γ) το επάγγελμα (κατηγορίες που αντιπροσωπεύει), ο τόπος και πλήρης ημερομηνία γεννήσεως,

δ) ο αριθμός δελτίου ταυτότητάς τους,

ε) ο αριθμός του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου,

στ) οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής,

ζ) η ταμειακή του ενημέρωση,

η) το Α.Φ.Μ. και η εφορία, και

θ) η χρονολογία εγγραφής του Επιμελητηρίου και Ο.Α.Ε.Ε.

2. Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ., όπου γράφονται τα πρακτικά αυτών, ως και οι σχετικές αποφάσεις της Γ.Σ.

3. Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. με της συζητήσεις και τις αποφάσεις αυτού.

4. Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά οι πληρωμές και οι εισπράξεις.

Τα σχετικά διπλότυπα εισπράξεων και πληρωμών αριθμούνται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής.

5. Βιβλίο παρουσίας στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του  Συνδέσμου.

6. Βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται με αριθμητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των μελών για τα οποία εκδόθηκε ειδικό εκλογικό βιβλιάριο, η ημερομηνία της απόφασης του Δ.Σ. για την έκδοση, η ημερομηνία έκδοσης και η ημερομηνία απώλειας ή ακύρωσης του βιβλιαρίου, σε περίπτωση δε απώλειας αναγράφεται και ο αριθμός του νέου ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Ο αριθμός καταχώρησης στο βιβλίο αυτό αποτελεί και τον αριθμό του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Σε ιδιαίτερη στήλη αναγράφεται η επωνυμία της δεύτερης πρωτοβάθμιας οργάνωσης στην οποία τυχόν ανήκει το μέλος.

Τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη του Συνδέσμου και οι υπερκείμενες οργανώσεις στις οποίες ανήκει ο Σύνδεσμος έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των βιβλίων και στοιχείων.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

1. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα (1) μήνα μετά την απόφαση του Δ.Σ. ή την τελεσιδικία της απόφασης που διατάσσει την εγγραφή του.

2. Η εγγραφή ως μέλους συνεπάγεται υποχρεωτικά την καταβολή:

α) του δικαιώματος εγγραφής

β) της συνδρομής ολόκληρου του ημερολογιακού έτους εντός του πρώτου τριμήνου.

γ) τις οριζόμενες υποχρεωτικές και έκτακτες εισφορές προς επιτυχία του σκοπού του Συνδέσμου.

3. Κάθε μέλος υποχρεούται να συμμορφώνεται στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, αντίγραφο του οποίου δικαιούται να λαμβάνει. Άγνοια του παρόντος από τα μέλη δεν δικαιολογείται, ούτε μπορεί να σταθεί σαν ισχυρισμός σε οποιοδήποτε παράπτωμα ή άλλη αμφισβήτηση.

4. Κάθε μέλος υποχρεούται να ενημερώσει το Σύνδεσμο για κάθε αλλαγή της επαγγελματικής του διευθύνσεως.

5. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχει κάθε μέλος από την ημέρα που γίνεται μέλος του Συνδέσμου.

6. Υποχρέωση κάθε μέλους είναι να συμμετάσχει στις Γ.Σ. και να λαμβάνει ενεργό συμμετοχή σε αυτές.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει για την αποβολή μέλους αιτιολογημένα:

α) Αν το μέλος πάψει να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Σύνδεσμο.

β) Αν το μέλος ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς του Συνδέσμου.

γ) Αν το μέλος καθυστερεί για δύο συνεχή έτη την υποχρεωτική συνδρομή.

δ) Αν το μέλος καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα που προβλέπεται από το Ν. 1712/1987.

ε) Τα μέλη του Συνδέσμου από λόγους σοβαρότητας, αξιοπρέπειας, τιμής και δεοντολογικής σκοπιμότητας, απαγορεύεται να επιδιώκουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο να προσπαθήσουν να αποσπάσουν αντιπροσωπευτική εργασία και εργασία διανομής (από οίκους εσωτερικού ή εξωτερικού) που ήδη αντιπροσωπεύονται ή εκπροσωπούνται από έτερον μέλος του Συνδέσμου. Άγνοια δεν δικαιολογείται.

στ) Μέλος του Συνδέσμου που θα υποπέσει εξακριβωμένα στο ανωτέρω παράπτωμα, θα υποστεί τις πειθαρχικές κυρώσεις που το καταστατικό μας προβλέπει, ήτοι διαγραφής του δια παντός από τον Σύνδεσμο.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ – ΕΚΛΟΓΕΣ

1. Τα μέλη του Συνδέσμου εφοδιάζονται με ειδικό εκλογικό βιβλιάριο για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. Ο τύπος του εκλογικού βιβλιαρίου και τα στοιχεία που πρέπει να φέρει αυτό είναι τα προσδιοριζόμενα από το Νόμο. Μέχρις της εκδόσεως και χορηγήσεως αυτού τα μέλη θα ψηφίζουν μόνο με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και το βιβλιάριο ασθενείας και το ασφαλιστικό βιβλιάριο, που υποκαθιστά στην περίπτωση αυτή το εκλογικό βιβλιάριο.

2. Τα μέλη του Συνδέσμου έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην Ελεγκτική Επιτροπή και ως αντιπρόσωποι στην ή στις Ομοσπονδίες που ανήκει ο Σύνδεσμος και μόνο από τα μέλη της κύριας πρωτοβάθμιας οργάνωσης, δηλαδή εκείνης που επέλεξαν για να κάνουν χρήση του δικαιώματος αυτού. Οι υποψήφιοι για την εκλογή των οργάνων του Συνδέσμου δύνανται να εμφανίζονται μεμονωμένα ή σε συνδυασμούς. Η υποβολή των υποψηφιοτήτων γίνεται το αργότερο επτά εργασίμους ημέρας πριν από την ημερομηνία των εκλογών προς το Δ.Σ. του Συνδέσμου. Το Δ.Σ. μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής και εντός 3 ημερών αναρτά κατάλογο των υποβληθεισών υποψηφιοτήτων.

4. Ο Σύνδεσμος συμμετέχει με τους αντιπροσώπους στην εκλογή Διοικητικών Συμβουλίων και Ελεγκτικών Επιτροπών των ομοσπονδιών στις οποίες ανήκει και η Γενική Συνέλευση επιλέγει την Ομοσπονδία από την οποία θα αντιπροσωπεύεται στη Συνομοσπονδία. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στις Ομοσπονδίες που μετέχει ο Σύνδεσμος.

5. Η εκλογή των οργάνων διοίκησης του Συνδέσμου γίνεται κατά τις ακόλουθες διατάξεις:

α) Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.

β) Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται αυξημένο κατά μία μονάδα.

γ) Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Ελεγκτική Επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρά το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

δ) Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο για το οποίο έχει θέσει υποψηφιότητα.

ε) Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν καταλαμβάνει τόσες έδρες ή εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσοι είναι οι υποψήφιοί του.

στ) Οι έδρες για το Διοικητικό Συμβούλιο ή για την Ελεγκτική Επιτροπή, που δεν έχουν διατεθεί με τις διατάξεις των παραγράφων και οι θέσεις των αντιπροσώπων που δεν καλύπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, κατανέμονται ανά μία κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια έδρα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή για την Ελεγκτική Επιτροπή ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο κατά την κατανομή που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ή έχουν λάβει ψηφοδέλτια περισσότερα από το μισό του εκλογικού μέτρου, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση(β).

Συνδυασμός που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία προηγείται στην κατανομή των εδρών από τους άλλους συνδυασμούς ανεξάρτητα από το μέγεθος των υπολοίπων του.

Ως συνδυασμοί για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο αριθμός των υποψηφίων είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή των θέσεων των αντιπροσώπων κατά περίπτωση.

ζ) Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή οι θέσεις των αντιπροσώπων που δεν καλύπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων κατανέμονται ανά μία κατά τη σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους στους συνδυασμούς ή στους υποψηφίους που τα υπόλοιπά τους δεν χρησιμοποιήθηκαν στις προηγούμενες κατανομές.

6. Οι αρχαιρεσίες και εκλογές διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή του Συνδέσμου – Πρόεδρος – Γραμματέας – Ψηφοσυλλέκτης. Τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

7. Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών, έως την ανακήρυξη των επιτυχόντων μπορεί να παρευρίσκεται στο χώρο της εκλογής ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό υποψηφίων.

8. Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας τη γνησιότητα του αντιγράφου μητρώου, δηλαδή την ονομαστική κατάσταση των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών δεόντως υπογεγραμμένης υπό του Γραμματέως και του Προέδρου, βάσει της οποίας διεξάγεται η ψηφοφορία και την οποία έχει υποχρέωση να της παραδώσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

9.Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου δημοσίου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του μέλους και του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου, ενώ και εφόσον τούτο υπάρχει. Στο βιβλιάριο σημειώνεται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής η χρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος και τίθεται η υπογραφή του και η σφραγίδα της οργάνωσης.

10. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και ανακήρυξης των επιτυχόντων τα οποία υπογράφει.

Τα πρακτικά αυτά μαζί με το αντίγραφο μητρώου που χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές φυλάσσονται στα αρχεία της επαγγελματικής οργάνωσης.

11. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παραδώσει στον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πρωτόκολλο τα βιβλία, στοιχεία και σφραγίδες του Συνδέσμου.

12. Τα μέλη του Συνδέσμου δικαιούνται να λάβουν μέρος στις πρώτες εκλογές που θα διεξαχθούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του Ν. 2081/92.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου εκλέγει τους αντιπροσώπους για την Συνομοσπονδία και τις Ομοσπονδίες στις οποίες μετέχει συγχρόνως με την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

2. Ο αριθμός των αντιπροσώπων προσδιορίζεται από τις διατάξεις των Καταστατικών των Ομοσπονδιών που μετέχει ο Σύνδεσμος και τις διατάξεις του Ν.1712/1987 ως ισχύει μετά το Ν. 2081/92 και οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι ομού μετά του Προέδρου του Συνδέσμου μετέχουν στην Ομοσπονδία και Συνομοσπονδία.

3. Η λήξη της θητείας των αντιπροσώπων συμπίπτει με τη λήξη της θητείας των λοιπών διοικητικών οργάνων.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Σε κάθε περίπτωση οι διατάξεις του Ν. 1712/1987 ως ισχύει σήμερα μετά τον Ν. 2081/92 κατισχύουν των διατάξεων του παρόντος καταστατικού, οι οποίες και συμπληρώνουν τούτο.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΠΕΙΘΑΡΧIΚΕΣ ΠΟIΝΕΣ

1. Οι επιβαλλόμενες στα μέλη πειθαρχικές ποινές είναι:

α. Εγγραφή επίπληξη ή και προφορική

β. Απαγόρευση εισόδου δι’ ορισμένο χρόνο στα Γραφεία του Συνδέσμου και συμμετοχής στις εκδηλώσεις αυτού.

γ. Διαγραφή από τη δύναμη του Συνδέσμου.

2. Η τρίτη των πιο πάνω ποινών επιβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και η εκτέλεσή της τελεί υπό την αίρεση επικύρωσής της από τη Γενική Συνέλευση.

3. Ποινές για παραβάσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιβάλλονται από τη Γενική Συνέλευση.

4. Οι ποινές επιβάλλονται μετά από προηγούμενη έγγραφη κλήση του παρόντος για υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο έγγραφης απολογίας εντός τριών (3) ημερών από της κλήτευσής του.

5. Κατά της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που επιβάλλει πειθαρχική ποινή χωρεί προσφυγή στη Γενική Συνέλευση και όμοιας της Γενικής Συνελεύσεως ενώπιον του αρμοδίου κατά Νόμο Δικαστηρίου.

6. Οι αποφάσεις με τις οποίες επιβάλλονται ποινές πρέπει να είναι αιτιολογημένες και επιδίδονται με απόδειξη στο τιμωρούμενο μέλος τουλάχιστον εντός 7 ημερών και η απόφαση αναρτάται σε εμφανές μέρος στα γραφεία του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ο σύνδεσμος διαλύεται όταν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από είκοσι και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο Νόμος. Επίσης, διαλύεται ο Σύνδεσμος αν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των 4/5 αυτής. Στην περίπτωση διαλύσεως περιέρχεται στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πατρών.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο Σύνδεσμος έχει κυκλική σφραγίδα με την ονομασία “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤ/ΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΙΟΝΙΟΥ.”

και στο κέντρο τη μορφή του Ερμή. Η σφραγίδα δύναται να αλλάξει σχήμα ή διάταξη με απόφαση του Δ.Σ. και σχετική έγκριση της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Το καταστατικό του Συνδέσμου τροποποιείται και κωδικοποιείται όπως παραπάνω σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2081/92, αποτελείται από είκοσι τέσσερα (24) άρθρα συνολικώς και εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου της.

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν, ρυθμίζεται από το Ν. 1712/87 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2081/92 που οι διατάξεις τους κατισχύουν του παρόντος καθώς και από τον Α.Κ. και η ισχύς του καταστατικού αρχίζει από της δημοσιεύσεώς του στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Πατρών.

Πάτρα………..__